Butelki plastikowe do chemii - nsplastics.com.pl

NS Automatyka Sp. z o.o.
 

Siedziba firmy

ul. Leśna 2a,
37-310 Nowa Sarzyna

 

tel. kom. 609 109 781

tel.: +48 17 241 13 80

e-mail: zamowienia@nsautomatyka.com.pl

 

Poznaj nas bliżej

 

 

Nakrętki plastikowe do chemii - nsplastics

 

 

Godziny otwarcia
pn.-pt.:   7.00 - 15.00

© 2020 NS Automatyka Sp. z o.o.  -    Wszelkie prawa zastrzeżone

RODO - Polityka prywatności
Szanowni Państwo,

           RODO jest nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych. Postanowienia RODO mają wpływ na przetwarzanie przez firmy danych osobowych klientów,dostawców, usługodawców i innych partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo danych oraz ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla nas bardzo ważnym elementem długofalowej współpracy opartej na zaufaniu. Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe do przetwarzania Pana/Pani próśb oraz w sprawach związanych z działalnością biznesową.
Dlatego też, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,informujemy, iż:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NS Automatyka Sp. z o. o. z siedzibą 37- 310 Nowa Sarzyna, ul. Leśna 2a, adres e mail: biuro@nsautomatyka.com.pl , tel. 172411580
2.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@nsautomatyka.com.pl
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- w celu realizacji umowy,-art. 6 ust. 1 lit f dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez     Administratora w postaci potrzeby utrzymywania relacji biznesowych,
4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty uczestniczące w utrzymywaniu relacji biznesowych, firma kurierska,poczta,
5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania relacji prawnej wynikającej z zawartej umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów  obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub w okresie utrzymywania relacji biznesowych do czasu ewentualnego wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania,
6.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do  utrzymywania relacji biznesowych, a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Nowa Sarzyna, dn. 2018-05-01
Informacje o gromadzonych od Pani/Pana danych osobowych,
Art. 13 RODO
Butelki plastikowe do chemii - nsplastics

Zadzwoń do nas: +48 17 2411380

Butelki plastikowe do chemii - nsplastics.com.pl
  1. pl
  2. en